หลักสูตร กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (In-House Training ,Pubilc Training และ Online Training)

    อบรมภายในองค์กร (In - House) สอบถามที่:

  • 084-113-5533
  • thailawtraining@gmail.com
หลักสูตร Update ใหม่ ครอบคลุมประกาศตามกฎกระทรวง CDD จำนวน 9 ฉบับ

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเงื่อนไขการอบรมออนไลน์

ดาวน์โหลด "ประกาศตามกฎกระทรวง CDD ประกาศใหม่ 9 ฉบับ" New

หลักสูตรกฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

(In-House Training ,Pubilc Training และ Online Training)


  • View