ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์  การดำเนินการตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           

ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อไปจะเรียกว่า “สมาคมฯ”) ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตเก่า สมาชิก คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้นำเสนอบทความ ผู้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือการประชุม ผู้บริหารสมาคมฯ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่สมาคมฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ สมาคมฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมููลส่วนบุคคลดังกล่าวขอท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและตามระยะเวลาจัดเก็บที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น


        ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้สมาคมฯ เก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  โปรดติดต่อเพื่อแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : thailawtraining@gmail.com
โทรศัพท์ : 095-951-0017
ที่ทำการสมาคมฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8/82 หมู่บ้านกลางเมืองงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-11
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210


        ทั้งนี้ การยกเลิกความยินยอม เป็นไปตามสิทธิและข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักงาน

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 8/82 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ฟินลิค จำกัด
553/240 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ่
เขตทุ่งครุ่ กรุงเทพฯ 10140

Add friends